sukcesja

Doradztwo w zakresie planowania i organizacji strategii sukcesji.
Analiza sytuacji prawnej firmy pod kątem możliwości dalszego jej istnienia i funkcjonowania, w różnego rodzaju sytuacjach życiowych, takich jak chęć przejścia na emeryturę, choroba czy śmierć właściciela.
Opracowanie planów i rozwiązań prawnych spełniających przyjęte dla sukcesji założenia – w tym aspekty podatkowe.
Przygotowanie dokumentów w celu realizacji planu sukcesji, np. umów sprzedaży, darowizny, porozumień wspólników, porozumień spadkobierców, testamentów, pełnomocnictw.
Przygotowanie testamentów właścicieli firmy oraz członków rodziny uwzględniających narzędzia planu sukcesji, w tym zapisy windykacyjne, polecenia czy podstawienia.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

sukcesja

więcej