tajemnice handlowe

Przeciwdziałanie „wyciekowi” informacji.
Wprowadzanie do umów klauzul poufności.
Doradztwo w wyborze najskuteczniejszej ochrony prawnej w przypadku bezprawnego ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa czy ujawnienia danych.

Osoba kontaktowa

tajemnice handlowe

więcej