ubezpieczenia

Sprawy licencyjne, OWU i konstrukcja produktów ubezpieczeniowych.
Analizy umów i OWU, reprezentacja poszkodowanych w sporach z zakładami ubezpieczeń, oraz sprawy dochodzenia odszkodowań z tytułu ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń działalności gospodarczej i ubezpieczeń majątku.
Nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi prowadzonymi przez TU, oraz zastępstwo procesowe na etapie sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zadośćuczynienie.
Pomoc osobom poszkodowanym w sporach ze sprawcami szkód.
Zarządzanie ryzykiem i wsparcie w jego szacowaniu.

Osoba kontaktowa

ubezpieczenia

więcej