windykacja i zarządzanie wierzytelnosciami

Badanie wypłacalności dłużników,
Doradztwo przy wyborze środków zabezpieczenia wierzytelności – także tych, pozostających poza granicami kraju.
Analiza płynność finansowej Klienta.
Monitoring płatności.
Windykacja polubowna, czyli wypracowywanie ugody na nowych warunkach.
Wsparcie merytoryczne w sprawach związanych z zawieraniem ugód sądowych oraz pozasądowych
Windykacja sądowa.
Reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.
Sporządzanie wszystkich rodzajów pism w postępowaniu egzekucyjnym.

Osoba kontaktowa

windykacja i zarządzanie wierzytelnosciami

więcej