zarządzanie majątkiem

Analiza prawną inwestycji.
Sporządzanie i opiniowanie umów.
Doradztwo prawne przy upłynnianiu, nabywaniu i zarządzaniu majątkiem.
Sporządzenie testamentów, wdrażanie sukcesorów do przedsiębiorstwa.
Sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu sukcesji majątkowej.
Doradztwo prawne i podatkowe dla przedsiębiorców indywidualnych, firm rodzinnych, oraz kontrolowanych przez nie spółek, organizacji i funduszy.
Tworzenie i obsługa prawna holdingów zarządzających majątkiem osobistym.
Doradztwo prawne przy zakupie dzieł sztuki oraz w innych sprawach związanych z rynkiem dzieł sztuki (wywóz, depozyty muzealne, wypożyczenie),
Tworzenie i obsługa fundacji i innych podmiotów działających pro bono.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

zarządzanie majątkiem

więcej