Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów. Przez 15 lat zarządzał Kancelarią Stopczyk & Mikulski Sp.k.

Od 2006 roku zaangażowany w kluczowe projekty modernizacji linii kolejowych w Polsce wspófinansowane ze środków UE o wartości ponad 5 miliardów euro.

Jest autorem skargi konstytucyjnej w wyniku której Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie SK 12/13 przesądził, że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z Konstytucją, co wielu pokrzywdzonym umożliwiło obronę swoich praw.

Aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących rozwoju energetyki, jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Polski Wodór.

Jest współautorem wielu aktów prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ochrony własności intelektualnej i prawa ochrony środowiska, a także cenionym autorem licznych publikacji w gazetach i serwisach branżowych.

Koordynuje i nadzoruje doradztwo prawne na rzecz Klientów Kancelarii. Jest pełnomocnikiem procesowym wielu inwestorów krajowych i zagranicznych w kluczowych sporach prowadzonych przez nich przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i Urzędem Zamówień Publicznych.

Robert Mikulski

Robert Mikulski

zauroczony kulturą Dalekiego Wschodu

Jestem szczęśliwym facetem. Fascynują mnie inni ludzie. mój kalendarz codziennie jest wypełniony spotkaniami. Od kilku lat coraz bardziej jestem zauroczony kulturą Dalekiego Wschodu – o czym może świadczyć chiński miecz z Dynastii Han w moim gabinecie i umiejętność wykonania formy gong li quan. Pracuję nad spokojem wewnętrznym w czym pomaga mi gra w golfa.

więcej