Siin Choi

Doktorant studiów prawniczych | Korean Desk

Od dzieciństwa żyje w otoczeniu polskiej i koreańskiej kultury. Zna dobrze tradycje i obyczaje obu krajów. Chce otworzyć nową przyszłość zarówno dla Polski i Korei. W tym celu chętnie angażuje się w budowanie relacji zawodowych i biznesowych pomiędzy Polakami a Koreańczykami. Interesuje się również Niemcami i Austrią, a w wolnych chwilach uczy się języka niemieckiego.

Pierwsze doświadczenie w relacjach polsko-koreańskich zdobył w 2014 r. uczestnicząc jako tłumacz polsko-koreański w negocjacjach M&A pomiędzy polską a koreańską firmą. W latach 2013-2019 współpracował z KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) jako tłumacz i obserwował jak funkcjonuje biznes polsko-koreański. W trakcie praktyk w Sądzie Rejonowym w Warszawie-Mokotów zdobył doświadczenie z zakresu funkcjonowania polskiego sądownictwa. Zdobywał także doświadczenie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale ds. cudzoziemców. Odbył praktyki w Kancelarii Wardyński & Wspólnicy oraz w Kancelarii FGGK, m.in. w zakresie relacji z koreańskimi klientami. Jako wolontariusz przez kilkanaście lat pomagał organizacji religijnej z Warszawy.

Tytuł magistra prawa zdobył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po obronie dyplomu, rozpoczął prawnicze studia doktoranckie na tym samym uniwersytecie.

South Korea Skyline Of Seoul, Cityscape In South Korea.

Siin Choi

lubiący mądrość, kreatywne pomysły i harmonię

Mieszkam w Polsce od 2000 r., mówię po polsku, koreańsku i angielsku. Lubię kreatywne pomysły, ponieważ one zmieniają świat. Chciałbym zostać dobrym, mądrym i rozumnym mediatorem pomiędzy Polską, a moją ojczyzną Koreą Południową. Zarówno Polska i Korea miały bolesną historię. Chciałbym pomóc tym państwom, aby korzystając z ciężkich doświadczeń mogły razem stworzyć jasną przyszłość. Obecne kontakty polityczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze pomiędzy Polską, a Koreą są coraz mocniejsze, a ja chcę być ich częścią.

więcej