Zgodność z prawem antymonopolowym – jak uniknąć kar UOKiK? | Szkolenie Rzeczpospolita [16.05.2024]

22 kwietnia 2024 | Aktualności

Czy masz poczucie bezpieczeństwa, gdy dowiadujesz się, że UOKiK regularnie nakłada kary finansowe w wysokości setek tysięcy albo milionów złotych? Wspólnie z Rzeczpospolita Konferencje zapraszamy na dedykowane szkolenie dla firm poświęcone prawu antymonopolowemu oraz konsekwencjom prawnym i finansowym wynikającym z naruszeń tych przepisów. Wydarzenie odbędzie się 16 maja br. w godz. 9:15-17:30 w formule online.

Z ramienia naszej kancelarii szkolenie poprowadzi Robert Mikulski (radca prawny i partner zarządzający BRILLAW). Podczas wystąpienia pt. „Przejrzystość i współpraca z UOKiK – strategie na rzecz zmniejszenia ryzyka antymonopolowego” zostaną przedstawione m.in. poniższe zagadnienia:

  • Znaczenie samodzielnego zgłaszania naruszeń: kiedy i dlaczego warto zgłosić się do UOKiK z inicjatywy własnej?
  • Program łagodzenia kar (leniency) i jego praktyczne aspekty: jak korzystać z programu, aby zminimalizować kary finansowe i reputacyjne?
  • Przygotowanie do dialogu z UOKiK: jak efektywnie zbierać i przedstawiać dowody, tworzyć raporty oraz jakie informacje są kluczowe dla Urzędu?
  • Monitoring i audyt zgodności: wdrażanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej i audytów zgodności z prawem antymonopolowym.

Szczegółowy program i zapisy pod linkiem niżej.

PROGRAM i REJESTRACJA

Zgodność z prawem antymonopolowym – jak uniknąć kar UOKiK? | Szkolenie Rzeczpospolita [16.05.2024]

więcej