Zmiany od 1 stycznia 2021r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

12 marca 2021 | Aktualności

Nie będziemy Wam dzisiaj mówić o przeregulowaniu – to innym razem … ale dziś chcemy Wam powiedzieć o czymś co zaskoczyło z 1 stycznia wielu.
Otóż, z nadejściem 2021 r., weszło w życie kilka zmian prawa w obszarze regulacji konsumenckich i nie byłoby to może jakimś zaskoczeniem, gdyby nie to, że nowe przepisy konsumenckie dotyczą zmiany w zakresie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – ta grupa podmiotów jest teraz traktowana jak konsumenci. Tak .. tak jest!
Osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie zatem musiała zostać objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w następujących zakresach:
Klauzul abuzywnych,
Rękojmi za wady,
Prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (przez Internet/telefon/poza lokalem przedsiębiorstwa).

Nie wiecie co to dla Was oznacza, czy Wasze umowy, regulaminy nadążają za tymi zmianami – zadzwońcie! Jeśli będzie zajęte – zadzwońcie raz jeszcze lub wyślijcie maila na kancelaria@brillaw.pl. #law #legal #lawinpoland

Zmiany od 1 stycznia 2021r. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

więcej