Zwolnienia grupowe podczas COVID

12 marca 2021 | Aktualności

Drogi Pracodawco, jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników, i mimo wszelkich starań jesteś zmuszony – z przyczyn niezależnych od pracownika, a więc np. z uwagi na swoją trudną sytuację finansową – do zwolnienia ludzi w krótkim czasie (nieprzekraczającym 30 dni) np. 10 osób (gdy zatrudnisz mniej niż 100 osób) lub 10% pracowników (gdy zatrudniasz więcej niż 100 osób), to PAMIĘTAJ , że możesz wówczas podlegać procedurze zwolnień grupowych, która jest uregulowana w ustawie z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Masz pytania? Odezwij się do nas. Pomożemy!
#pracodawca #zwolnieniagrupowe #Covid

Zwolnienia grupowe podczas COVID

więcej