Oddłużanie

Oddłużanie

Kancelaria Brillaw prowadzi wsparcie w zakresie: Redukcja zadłużenia, Umorzenie długów lub ich części, Reprezentacja w negocjacjach z bankami, parabankami, firmami windykacyjnymi w celu zminimalizowania wysokości zadłużenia, Reprezentacja w postępowaniu komorniczym, Zarówno polubowne jak i procesowe oddłużanie, Reprezentacja wierzycieli w negocjacjach z dłużnikiem i doradztwo w zakresie możliwej do wynegocjowania kwoty w zależności od wysokości zadłużenia, Kilkunastotysięczne do kilku milionowych wartości należności