Oddłużanie

9 kwietnia 2021 | Aktualności, Bez kategorii

ODDŁUŻANIE

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację kryzysową, która w ostatnim czasie dotknęła praktycznie każdego sektora gospodarki, wielu naszych stałych klientów zwraca się do nas z prośbą o wsparcie przy prowadzeniu negocjacji różnymi instytucjami, w tym instytucjami finansowymi, bankami, parabankami, firmami windykacyjnymi lub po prostu osobami fizycznymi, u których posiadają zobowiązania.

Zaobserwowaliśmy w tym względzie znaczny wzrost zainteresowania wierzycieli polubownym rozwiązywaniem spraw. Kryzys dotyka również ich, w związku z czym także oni szukają nowych źródeł finansowania. Nasze doświadczenie z ostatnich kilkunastu miesięcy pokazuje, że sprawy, które do tej pory były przez naszych Klientów określane jako niemożliwe do zakończenia w trybie polubownym, teraz nie tylko przyspieszają, ale kończą się wynegocjowaniem przez nas znacznego poziomu zaniechania w stosunku do pierwotnej kwoty należności.

Co bardzo istotne, oddłużanie nie musi dotyczyć tylko należności podyktowanych okolicznościami spowodowanymi pandemią, ale także spraw sprzed nawet kilkunastu lat. Z uwagi na wspomnianą powyżej dostrzegalną otwartość wierzycieli na negocjacje i odzyskiwanie swoich należności na mniejszym ni ż dotychczas poziomie, jest to więc bardzo dobry moment, aby pozamykać wiele spraw.

Kancelaria Brillaw Mikulski & Partnerzy we współpracy m.in. z TCM GROUP i DEBTUS prowadzi wsparcie w zakresie:

  • Redukcja zadłużenia
  • Umorzenie długów lub ich części
  • Reprezentacja w negocjacjach z bankami, parabankami, firmami windykacyjnymi w celu zminimalizowania wysokości zadłużenia przez naszych Klientów
  • Reprezentacja w postępowaniu komorniczym
  • Zarówno polubowne jak i procesowe oddłużanie
  • Reprezentacja wierzycieli w negocjacjach z dłużnikiem i doradztwo w zakresie możliwej do wynegocjowania kwoty w zależności od wysokości zadłużenia
  • Kilkunastotysięczne do kilku milionowych wartości należności
Oddłużanie

Oddłużanie

Pełna lista specjalizacji
Obserwuj nas na LINKEDIN

Oddłużanie

więcej