Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa podatkowego w następujących obszarach:

  • podatek od towarów i usług (VAT) zarówno w obrocie polskim, pomiędzy krajami UE, jak i w odniesieniu do transakcji eksportowych i importowych;
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) zarówno w odniesieniu do polskich rezydentów jak i nierezydentów osiągających dochody m.in. z tytułu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, jak również
  • działalności gospodarczej. Proponowanie optymalnych rozwiązań dla osób osiągających dochody z kapitałów pieniężnych czy nieruchomości.
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT): planowanie podatkowe i optymalizacja istniejących obciążeń, tworzenie optymalnych struktur prawnopodatkowych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.
  • akcyzy: bieżące doradztwo dla klientów ze wszystkich branż zajmujących się produkcją i obrotem wyrobami akcyzowymi.
  • ceny transferowe: opracowywanie dokumentacji cen transferowych, przygotowywanie analiz porównawczych i prowadzenie postępowań dotyczących cen transferowych.
  • kontrole i postępowania podatkowe oraz postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.
  • prawo karno-skarbowe – zabezpieczanie podatników przed wymierzaniem im sankcji zarówno podatkowych przez polskie organy podatkowe, jak i karnych skarbowych przez sądy karne przyjmujących postać. Kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności i kary grzywny. Posiadamy know-how jak uchronić przed tymi karami oraz wpisania do rejestru osób skazanych w Polsce.

Świadczone usługi oparte są na wszechstronnych doświadczeniach zawodowych w zakresie doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z różnych sektorów gospodarki.

Osoba kontaktowa
Robert Mikulski

Radca Prawny, Partner Zarządzający

Doradztwo podatkowe

więcej