nieruchomości

Kompleksowa obsługa podatkowa transakcji i inwestycji dotyczących nieruchomości.
Badanie stanu prawnego oraz badanie podatkowe nieruchomości i spółek celowych będących posiadaczami nieruchomości.
Wsparcie w:

  • transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych,
  • transakcji najmu nieruchomości biurowych, handlowych, przemysłowych, hotelowych i rozrywkowych – po stronie wynajmujących i najemców,
  • finansowania nabywania i zabudowy nieruchomości – po stronie klientów, sponsorów, jak i podmiotów finansujących.
  • w kwestiach zarządzania nieruchomościami (asset management),
  • przetargów na roboty budowlane oraz negocjowania i realizacji kontraktów budowlanych,

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji.
Opracowanie umów dotyczących robót budowlanych, infrastruktury i służebności, zawieranych z władzami, dostawcami mediów i sąsiadami w związku z realizacją inwestycji budowlanych.
Reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących nieruchomości i kontraktów budowlanych.

Osoba kontaktowa

nieruchomości

więcej