świadczenia pracownicze, wynagrodzenia i systemy motywacyjne

Doradztwo przy wdrażaniu systemów wynagrodzeń.
Tworzenie struktur zatrudnienia dostosowanych do możliwości budżetowych pracodawcy
Tworzenie efektywnych systemów premiowych.
Doradztwo w zakresie rozwiązań pozapłacowych, ze wskazaniem ich prawnych i kosztowych konsekwencji.
Wdrażanie PPK z uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną danych osobowych uczestników, oraz przeniesienia lub ograniczenia odpowiedzialności kadry zarządzającej w związku z prowadzeniem, wpłatami i wypłatami z PPK.
Doradztwo w zakresie już funkcjonujących programów PPE.
Opcje dla kadry menadżerskiej i kluczowych pracowników.

Osoba kontaktowa

świadczenia pracownicze, wynagrodzenia i systemy motywacyjne

więcej