Karolina Bonarska-Lenarczyk

Radca prawny

Posiada ponad 14–letnie doświadczenie, zdobyte m.i. w administracji państwowej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz we współpracy z kancelariami prawnymi w Warszawie i we Wrocławiu.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Opiniuje, sporządza i przygotowuje umowy cywilnoprawne. Doradza Klientom w bieżących sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością.

Skutecznie reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym również w toku negocjacji prowadzących do polubownego zakończenia sprawy.

Posiada bogate doświadczenie w sporach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, sporach o zapłatę a także w sprawach dotyczących służebności przesyłu.

W spektrum jej zainteresowań pozostaje prawo lotnicze i prawo autorskie.

Doktorantka Polskiej Akademii Nauk.

Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa nieruchomości oraz praw autorskich.

Autorka bloga www.kreatywnybloglawyera.pl

Karolina Bonarska Lenarczyk Bg

Karolina Bonarska-Lenarczyk

lubi podróże
więcej