Karolina Klimek-Kaźmierczyk

radca prawny

Karolina specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.

Uczestniczyła w projektach obejmujących weryfikację dokumentacji przetargowej, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Sporządza odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi na orzeczenia Izby, a także reprezentuje strony w postępowaniach przed Izbą.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego.

Doradza w postępowaniach min. z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego oraz cywilnego.

Zajmowała się obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie zamówień publicznych i prawa administracyjnego.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Karolina Klimek

Karolina Klimek-Kaźmierczyk

góry, książki i tenis

Jeśli nie widzisz przed sobą drogi – wytycz i stwórz własną!

To moja życiowa dewiza. A w czasie wolnym… Latem góry. Pozwalają mi nabrać dystansu do spraw codziennego życia. Zimą – książki, które stymulują pracę umysłu. Bez względu na porę roku – tenis. Gra w tenisa poprawia nastrój i utrzymuje go na właściwym poziomie; uczy taktyki, samodyscypliny i wytrwałości. A to bardzo przydaje się także poza kortem.

więcej